Om oss

Kort om oss

  • Vårt kjøkken har moderne utstyr og dyktige fagfolk til å håndtere stor produksjon. 
  • All mat blir produsert etter Helsedirektoratets kostoholdsråd og er merket med innhold, allergener, og produksjons- og holdbarhetsdato. 
  • Etter tilbereding blir maten hurtig nedkjølt før den blir pakket og distribuert med kjølebil. 
  • Mattilsynet kontrollerer oss jevnlig og vi har stort fokus på kvalitetssikring og utvikling.